Wydarzenie rozpocznie się 15 sierpnia o godz. 16:00 na terenie Parku Źródliska I w Łodzi. Punktem kulminacyjnym będzie o godz. 20:30 bezpośrednia transmisja z Warszawy z obchodów centralnych i widowiska artystycznego pt."Wolność we krwi".

fot.mat.organizatora fot.mat.organizatora Wśród atrakcji pikniku na który zaprasza Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Łodzi będą m.in. pokazy sprzętu militarnego, służb mundurowych, sprawności i wyszkolenia policji, wojska, straży pożarnej i straży miejskiej. Zaplanowano również gry, animacje, zabawy parkowe dla całych rodzin, rozgrywki tenisa stołowego oraz występy artystów, zespołów pieśni i tańca, orkiestry dętej MPK, wspólne śpiewanie pieśni narodowych.

Podczas pikniku o godz. 20.30 na ponad 100-metrowym ekranie kina plenerowego uczestnicy obejrzą bezpośrednią transmisję z Warszawy, z obchodów centralnych na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz widowisko artystyczne "Wolność we krwi".

Piknik zakończy "FIRE SHOW" czyli pokaz tańca z ogniem przygotowany przez Pałac Młodzieży w Łodzi.