Podczas prac przy budowie łącznika drogi wojewódzkiej 482 z trasą S-8 robotnicy natrafili na cenne odkrycie archeologiczne. Pod warstwą gruntu odkopano ślady osadnictwa sprzed blisko tysiąca lat. To jedno z najstarszych znalezisk w tamtym rejonie.