O 18 w Łodzi rozpoczęła się konwencja programowa Nowoczesnej. Oprócz programu na zbliżające się wybory samorządowe mamy także poznać kandydata tego ugrupowania na prezydenta Łodzi i decyzję o tym, czy Nowoczesna pójdzie do wyborów samodzielnie czy w koalicji.
WIĘCEJ INFORMACJI W ŁODZIĄ PO REGIONIE