O wzajemnych stosunkach polsko-żydowskich, także w kontekście historii współczesnej mówił dziś podczas wykładu "Żydzi, Polacy - przeszłość i przyszłość" w auli Ośrodka Salezjańskiego w Łodzi ks. prof. Waldemar Chrostowski. Spotkanie zorganizował Akademicki Klub Obywatelski.

Ksiądz Chrostowski analizował stosunki polsko-żydowskie nie tylko z perspektywy teologa, ale również historyka - od początku polskiej państwowości. Opowiadał o tym co łączy oba narody, ale także o tym co je dzieli.

Ksiądz Chrostowski odniósł się też do ostatnich napięć na linii polsko-izraelskiej. Mówił o nieustającej potrzebie wzajemnego dialogu w duchu ekumenicznym.

Ksiądz Waldemar Chrostowski studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Był kierownikiem Instytutu Dialogu Katolicko-Judaistycznego. Obecnie kieruje m.in. Zakładem Egzegezy i Teologii Biblijnej na na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu.

ŁWD - J. Tokarczyk, A. Kasprzycki