Zwolnienia lekarskie czterech pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakwestionował Zakład Ubezpieczeń Społecznych - do takich informacji dotarli dziennikarze „Dziennika Łódzkiego”. Chodzi miedzy innymi o członków zarządu funduszu, którzy nagle zachorowali, po tym jak wybrano nowego prezesa. Fundusz ma 200 milionów złotych budżetu a posady w zarządzie to pensje po kilkanaście tysięcy złotych. Jest więc się o co bić. Przez lata fundusz podlegał marszałkowi od niedawna decydujący głos ma wojewoda.

Wszyscy członkowie zarządu poszli na zwolnienie lekarskie 22 września.Na zwolnieniu członkowie zarządu mogą pobierać 80% wynagrodzenia z około 17 tys. przysługującej im pensji.
To właśnie 22 września wybrano nowego prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sami członkowie zarządu, których sprawa dotyczy nie są tak jednoznaczni w ocenie swojego statusu.
Walka o wpływy w funduszu rozpoczęła się po wprowadzeniu przez Sejm poprawek w ustawie regulującej działanie WFOŚ. Do tej pory to zarząd województwa – z marszałkiem na czele – wybierał radę nadzorczą WFOŚ, która powoływała zarząd i prezesa. W przypadku Łodzi oznaczało to, że w w Funduszu zasiadali przedstawiciele koalicji PO-PSL. Nowe zasady sprawiły, że 4 z 5 członków rady nadzorczej powołuje wojewoda, prezes Narodowego Funduszu Środowiska i minister środowiska. Piątego wskazał zarząd województwa - jednocześnie zmieniając statut funduszu . Pojawił się w nim zapis o jednomyślnym wyborze prezesa funduszu. Oznacza to, że jeden głos sprzeciwu – może uniemożliwić wybór zarządu. Wojewoda łódzkich uchylił nowy statut Funduszu i 22 września rada nadzorcza niejednomyślnie powołała na szefa Funduszu radnego powiatowego Prawa i Sprawiedliwości Wojciecha Miedzianowskiego . Decyzję wojewody podważył jednak sąd. Dlatego zarząd województwa uznaje, że Wojciech Miedzianowski został powołany niezgodnie z prawem. Wojewoda sprawę skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem politologa Pawła Stępnia odebranie samorządowi nadzoru nad funduszem to centralizacja.
Zmiany w ustawie o WFOŚ można też łączyć z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi.
Zmiany w sposobie wybierania Rady Nadzorczej i Zarządu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miały uprościć i usprawnić działanie tej instytucji. Ale zamiast zapowiadanego odpartyjnienia, mamy partyjną walkę o wpływy, etaty i pieniądze.

ŁWD - M. Banasiak