Blisko 150 młodych muzyków odebrało indeksy podczas dzisiejszej Inauguracji roku akademickiego w Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Po dwunastu latach żmudnych ćwiczeń na instrumencie są tutaj. Rozpoczynają nową podróż. W Akademii Muzycznej w Łodzi.

Na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia będzie studiować 325 osób.

Od tego roku można studiować w Akademii realizację dźwięku i produkcję muzyczną oraz dyrygenturę chóralną. Od 7 lat łódzka uczelnia muzyczna nieustannie się modernizuje. - W tym roku zakończyliśmy prace konserwatorsko-rewitalizacyjne w Pałacu Poznańskiego naszej głównej siedzibie dzięki środkom z norweskiego mechanizmu finansowego, więc cała uczelnia rusza na rzecz społeczności akademickiej i oczywiście społeczności miasta i regionu - mówi Agnieszka Grochulska kanclerz Akademii Muzycznej w Łodzi.

W tym roku planowany jest też zakup instrumentów dla studentów i pedagogów. Akademia kształci muzyków w zakresie kilkudziesięciu specjalności na kierunkach takich jak kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, muzyka w mediach, instrumentalistyka, wokalistyka, musical i edukacja. Obecnie w uczelni studiuje 800 osób.

ŁWD - A.Stachura-Ścieszko