Zrewitalizowany park Bulwary i Centrum Animacji Społecznej tak za rok ma wyglądać teren nad rzeką nad Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim. Zmiany będą możliwe dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Na wspólny projekt miastu i powiatowi tomaszowskiemu udało się pozyskać ponad 11 i pół miliona złotych.

Dzięki pozyskanej dotacji powstanie park wypoczynkowo - rekreacyjny, także żeby nad rzeką można było miło i aktywnie spędzać czas.
Park Bulwary to projekt miasta, który połączono z projektem starostwa. Partner dzięki wspólnie pozyskanej dotacji na bazie starego budynku po szkole budowlanej, położonej na przeciwko modernizowanego zieleńca utworzy Centrum Animacji Społecznej. Będzie to coś więcej niż Dom Kultury.
Wspólny projekt został wysoko oceniony nie tylko ze względów formalnych, ale także jako przykład współpracy miasta i powiatu.
Wczoraj w Łódzkich Wiadomościach Dnia mówiliśmy o protestach kilku samorządów , które nie otrzymały dofinansowania na realizację projektów i trafiły na listę rezerwową. Te decyzje - zdaniem zarządu województwa - nie będą miały wpływu na sytuację pozostałych samorządów, którym dotację przyznano.
Na razie władze Tomaszowa i starostwo czekają na podpisanie umowy i ogłoszenie przetargów. Prace mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.

ŁWD - K.Zajda