Dla wielu, zwłaszcza młodych osób, historia II wojny światowej i polskiej niepodległości to zbiór dat i suchych faktów. Dla niego to niekończąca się opowieść o odwadze, determinacji i sile walki. Podpułkownik Tadeusz Barański pseudonim "Tatar", historią swojego życia dzieli się chętnie.

Tadeusz Barański wstąpił do Armii Krajowej jako zaledwie 15 letni chłopiec, harcerz. Należał do zgrupowania "„Nurta" Eugeniusza Kaszyńskiego. Walczył w partyzantce i w konspiracji. Po 1945 roku został uznany za bohatera - tego słowa zresztą nie lubi). Za przynależność do AK był represjonowany, podobnie jak jego rodzina.

Po wojnie podpułkownik Barański uczył Wychowania Fizycznego, choć jak podkreśla zawsze chciał zostać dziennikarzem. 1 września skończy 93 lata - walce o Wolną Polskę i o historyczną prawdę poświęcił niemal całe życie.

Nauka patriotyzmu, miłości do ojczyzny, przekazywanie prawdy historycznej młodym ludziom, a także uświadamianie jak ważna dzisiejszych czasach jest wolność - to aktualna misja podpułkownika.

ŁWD - J. Tokarczyk